PSing

PSing er koret til PSI. PSing er et lavterskel-kor for alle som synes det er gøy å synge, og en perfekt mulighet til å bli kjent med andre PSI-ere. I denne gruppa postes info om påmelding og andre relevante beskjeder.

Følg oss på Facebook for oppdateringer og aktiviteter:
PSing på Facebook