PR

PR gruppen er ansvarlig for PSI sine offentlige relasjoner, samt driftingen av sider som PSI sin facebookside og Fnky Freud.