Andre grupper relatert til psykologi

Bedriftsportalen

Bedriftsportalen for psykologi er en frivillig studentorganisasjon ved Psykologisk institutt NTNU som jobber for å knytte studentene nærmere arbeidslivet! Vi vil at studentene skal få opp øynene for hva man kan gjøre med en utdanning innenfor psykologi, samt at bedrifter skal få innsikt i vår kompetanse. Dette gjøres i form av bedriftspresentasjoner, jobbsøkerkurs, etc.

pStimulus

pStimulus er linjeforeningen for masterstudentene i psykologi ved NTNU. Vi er til for å legge til rette for et godt faglig og sosialt miljø for deg som student.

Psykologisk Tidsskrift

Psykologisk Tidsskrift NTNU er et fagtidsskrift og en nettside drevet av en redaksjon bestående av frivillige og engasjerte psykologistudenter.

POPS: Psykologistudenter om psyke og sex

POPS er en studentorganisasjon bestående av psykologistudenter som jobber med å spre kunnskap om temaer knyttet til psyke og seksualitet.

Psykologidagene

Psykologidagene er et årlig, non-profit arrangement ved Psykologisk Institutt på NTNU.